La nostra Junta Directiva

Jaume-Miquel Ruiz i Gual

President de l’Associació