QUE SIMBOLITZA ASSOCIAR-SE A ANIMANGA?


La sobirania de l’Entitat recau en els associats, que es reuneixen com a mínim un cop l’any en l’Assemblea General, el principal espai decisori. Els socis i sòcies revisen i orienten la gestió de l’Associació i col·laboren activament en les línies de treball.

Ser soci de l’Associació comporta tindre veu i vot en la majoria de decisions de l’entitat, respectar i ser respectat pels altres associats, donar idees per esdeveniments, concursos, etc. Que pugui fer l’associació, i més….

 

COM EM PUC ASSOCIAR?


Per ser associat de ple dret d’Animanga, has d’omplir un formulari que el tens mes abaix en PDF, el pots omplir amb l’ordinador i imprimir per signar (o pots signar també amb l’Adobe Acrobat Reader com diu en aquest enllaç). Una vegada hagis completat el formulari, has d’enviar-ho a través del formulari de mès abaix o per correu a registre.entrada@animanga.cat i rebràs un correu confirmant la recepció i el nùmero de registre.

Una vegada hagis enviat el document, hauràs d’esperar que la Junta Directiva aprovi la teva entrada com a soci (en un termini màxim de 15 dies). Una vegada aprovada la teva entrada, rebràs un correu on  dirà que s’ha aprovat la teva inscripció, i que pots ingressar o transferir els 5€ al compte d’animanga facilitada (envia’ns el comprovant de ingrès, si us plau). A partir d’aquí rebràs un altre correu donan-te la benvinguda a l’associació i que se’t enviarà en el menor temps possible el teu carnet d’associat.

QUE SIMBOLIZA ASOCIARSE A ANIMANGA?


La soberanía de la entidad recae sobre sus asociados, que se reunen como minimo una vez al año en asamblea general, el principal espacio decisorio. Los asociados revisan y orientan la gestión de la asociación y colaboran activamente en sus lineas de trabajo.

Ser socio de la Asociación comporta tener derecho a voz y voto en la mayoria de decisiones de la entidad, respetar y ser respetado por los otros asociados, dar ideas para eventos, concursos, etc… que pueda hacer la asociación, y mas…

 

COMO ME PUEDO ASOCIAR?


Para ser asociados de pleno derecho de Animanga, debes rellenar un formulario que tienes mas abajo en PDF, lo puedes hacer desde el ordenador y imprimirlo para firmarlo (o puedes firmar también con Adobe Acrobat Reader como dice en este enlace). Una vez lo hayas completado, lo has de enviar a través del formulario de mas abajo o por correo a registre.entrada@animanga.cat i recibirás un correo confirmando la recepción i el número de registro.

Una vez hayas enviado el documento, deberás de esperar que la Junta Directiva apruebe tu entrada como socio (en un termino máximo de 15 dias). Una vez aprobada tu entrada, recibirás un correo donde te expondrá que se ha aprobado la inscripción, que deberás pagar la cuota de inicio de 5€ a través de ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de animanga facilitada para el caso (Envianos el comprovante de ingreso, por favor). A partir de aquí recibirás un correo dandote la bienvenida a la asociación y que recibirás en el menor tiempo posible tu carné de asociado.

Formulari de registre de nous associats